Söka lägenhet

Du söker lägenhet genom Boplats Syd.

 

Det finns ingen särskild kö för seniorbostäder. Lägenheterna förmedlas efter kötid under förutsättning att du som sökande har uppnått den
av fastighetsägaren fastställda åldern och eventuella övriga kriterier beroende på boendeformen.

Seniorboende är inte att förväxla med vårdboende utan eget boende där man vid eventuellt behov av stöd ansöker om hemtjänst/hemsjukvård genom Malmö stad.

 

För att kunna söka de seniorboenden som Boplats Syd förmedlar måste man ha registrerat sig som sökande på www.boplatssyd.se
och betalat in den årliga avgiften.

 

Om du är i behov av hemtjänst skall du ta kontakt med kommunens växel 040-34 10 00.

Malmö stad - Medborgarservice

 

Malmöregionens Nya Kommunala Bostadsförmedling

Boplats Syd, Lejonetpassagen, Stortorget 8, 211 34 Malmö
Tel: 010-20 22 500

e-post: info@boplatssyd.se

www.boplatssyd.se