Stiftelser

 1. von Conowska Stiftelsen
 2. Gersoniska Stiftelsen
 3. Anna Margarethas Stiftelse
 4. Ingrid Petronella Olssons Stiftelse
 5. Stiftelsen för wärnlösa Flickor av Handels- och Civiltjänstemannaklasserna
 6. Stiftelsen Carl och Augusta Österbergs minne
 7. Anton och Magna Gråbergs stiftelse
 8. August och Ann Charlott Richters Stiftelse
 9. Magnus och Mathilda Bååths stiftelse
 10. Elisabeth och Augusta Hectors stiftelse
 11. John och Erica Teschs Stiftelse
 12. Stiftelsen Justus Bunths hem för obotligt sjuka eller ålderdomssvaga i Malmö
 13. Stiftelsen Hans och Ida Jessens Fond